Gallaskue
Wiktor, Bilbo aka Hektor, Buller, Boss og Cosmo