På denne siden kommer der nyheder om vores hunde og løbende nye billeder i galleri

**On this page there is news about our dogs and new pictures in gallery

ABBA er parret ** ABBA is paired

Team - A hvor ABBA er fra (2018)

Vi har parret 2x i uge 7 og vi kan scanne ABBA i uge 11 og håber der er hvalpe på vej

**We have mated 2x in week 7 and we can scan ABBA in week 11 and hope there are puppies on the way

VENTELISTE FOR HVALP I 2021 LUKKET**WAITING LIST FOR PUPPIES IN 2021 CLOSED

EFTERSPØRGSLEN PÅ HVALPE ER STOR / STIGENDE OG DERFOR ER LISTEN FOR 2021 LUKKET

VI ER PÅBEGYNDT PÅ LISTEN TIL NÆSTE KULD SOM VI FORVENTER I 2022, DEN ER STADIG ÅBEN FOR NYE INTERSSERET HVALPEKØBERE.

**DEMAND FOR PUPPIES IS GREAT / INCREASING AND THEREFORE THE LIST FOR 2021 IS CLOSED

WE ARE BEGINNING ON THE LIST FOR THE NEXT LITTER AS WE EXPECT IN 2022, IT IS STILL OPEN TO NEW INTERESTED PUPPY BUYERS.

Parring før forventet **mating before expectet

ABBA

ABBA er kommet i løb, hun bliver parret i uge 7 - Vi ser frem til dette kuld med spænding

Der har været/er stor efterspørgsel på dette kuld og mange fra både ind- og udlandet har en hvalp på "ønskelisten" - Vi håber på et kuld hvor der også bliver plads til 2-3 hvalpe til udlandet.

**ABBA is now in heat, she will be mated in week 7 - We look forward to this litter with excitement

There has been / is great demand for this litter and many from both home and abroad have a puppy on the "wish list" - We hope for a litter where there will also be room for 2-3 puppies abroad.

Parring af Harrysmindes ABBA ** mating of Harrysmindes ABBA

ABBA i 2018

Vi forventer at parre sidst i februar, vi opdatere når ABBA kommer i løbetid

** We expect to pair in late February, we will update when ABBA comes into maturity