ABBA i løb. ** In heat

Endelig er ABBA kommet i løbetid, forventer parring i weekenden uge 31, se mere under tæver

**Finally ABBA has come into heat, expect mating at the weekend week 31, see more under bitches

NY HAN HUND TIL KENNELEN **NEW DOG FOR THE KENNEL

Det var et stort tab for os da vi i februar mistede Wiktor, hver da har han været savnet og der er grædt mange tåre over tabet.

I april blev Wiktor morfar til et kuld hvalpe i Sverige hos vores ven Jesper Nei som også er  opdrætter af Wiktor, kuldets mor et lagt til hos os, så vi meget glade da det lykkes os at en af hvalpene kunne flytte til os.

Må vi præsentere Nei´s Wiktor Af Eriksborg - Der kommer meget mere om ham under avlshan

**It was a big loss for us when we lost Wiktor in February, every day he has been missed and many tears have been shed over the loss.

Wiktor became the grandfather of a litter of puppies in Sweden in April, with our friend Jesper Nei, who is also a breeder of Wiktor.

Wiktor mated the litters mother with us, so we were very happy when we managed that one of the puppies could move to us.

May we present Nei´s Zeus Af Eriksborg - There will be much more about him under studdog

International udstilling i Vejen** International dog show in Vejen

FOTO: BULLER fra anden udstilling

International udstilling i Vejen - 3 dage med gode resultater

Fra kennelen var der 3 repræsentanter

se mere under resultater

**International show in Vejen -

3 days with good results

From the kennel there were 3 representatives

see more under results

SJD Udstilling i Vissenbjerg **SJD Show in Vissenbjerg

På denne udstilling var kennelen repræsenteret med 2 hunde

Harrysmindes Buller og Logslund Flicka aka SIF

Se mere under resultater 2022

**At this show the kennel was represented with 2 dogs

Harrysmindes Buller and Logslund Flicka aka SIF

See more under results 2022

Nordisk Udstilling på Vilhelmsborg** Nordic dog show at Vilhelmsborg

Kennelen var på denne udstilling repræsenteret med 2 hunde, se hvordan det gik under resultater

**The kennel was at this show represented with 2 dogs, see how it went under results

Nordisk Udstilling i Roskilde** Nordic dog show in Roskilde

Vi havde 1 dag i Roskilde i år, se mere under resultater

**We had 1 day in Roskilde this year, see more under results

75 års Jubilæumsudstilling, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Buller and owner Mette Stelmach

Vores Kennel var repræsenteret med 3 hunde.

Se mere under resultater

** Our Kennel was represented by 3 dogs.See more under results

Påske skue i Årslevhallen **Easter Show in Årslevhallen

Fra venstre Sif og hun efterfølges af 5 børn

Til påske skuet var kennelen repræsenteret med 5 hunde og fra Team - C kom Cora aka Agnet på besøg, dejligt gensyn

Logslund Flicka aka SIF som på 3 klud har fået registreret 28 hvalp, var med efter 3 ½ års udstillings pause

Se mere under resultater

**For the Easter show, the kennel was represented with 5 dogs and from Team- C Cora aka Agnes came to visit, nice reunion

Logslund Flicka aka SIF, who has registered 28 puppies on 3 litters, was present after a break of 3 ½ years

See more under results

Jagt & Outdoor messe i Odense 2022 ** Hunting & Outdoor fair in Odense 2022

Lørdag d. 2 april blev brugt på at repræsentere vores race og GDH Klubben til en stor messe for jagt / hunde og outdoor i Odense - Kennelen var repræsenteret med 4 hunde, Dejlig dag med mange besøg og stor interesse for hundene

** Saturday the 2nd of April was spent representing our breed and The GDH Club for a big fair for hunting / dogs and outdoor in Odense - The kennel was represented with 4 dogs, Lovely day with many visits and great interest in the dogs

  • Vores race behøver ikke hegn, de hyggede på gulvet
    **Our breed does not need fences, they were cozy on the floor

  • Sidst på dagen. lige før vi pakkede sammen var der "udsolgt"
    **At the end of the day. just before we packed up there was "sold out" with the dogs

Wiktor lever ikke mere **Wiktor is no longer alive

 

Det er med stor sorg at jeg må lave dette opslag.
Vores skønne og helt særlige hanhund Nei´s Wiktor Af Giresta lever ikke mere
Mandag aften blev han dårlig, han trak vejret hurtigt og var tydelig utilpas - Efter et hurtigt opkald til Aarhus Dyrehospital kørte jeg i al hast med Wiktor til dem - På scanning kunne der ses blod i bugen og Wiktor kom på operationsbordet - Milten var sprunget og der var meget blod, han mistende også blod under operationen og selvom det gik ok, var det mere end han kunne klare - Wiktor sov ind tirsdag d. 15/2-22 kl. 7.30 - Han blev kun 8 år og 2 mdr.
 
Hvis vi mødes håber jeg I forstår, der går en rum tid før vi ønsker at tale om det
 
**It is with great sadness that I have to make this post.
Our beautiful and very special male dog Nei´s Wiktor Af Giresta is no longer alive 😭
Monday night he became ill, he breathed quickly and was clearly uncomfortable - After a quick call to Aarhus Animal Hospital I drove in a hurry with Wiktor to them - On scan, blood could be seen in the abdomen and Wiktor came to the operating table - The spleen was defective and there was a lot of blood, he also lost blood during the operation and even though it went ok, it was more than he could handle -
Wiktor slept in on Tuesday 15 / 2-22 at 7.30 - He was only 8 years and 2 months.
 
If we meet, I hope you understand that it will be some time before we want to talk about it

International udstilling i Fredericia** International dog show in Fredericia

I denne weekend 12/2-22 gik turen til Fredericia som er DKK´s første udstilling

Kennelen var her repræsenteret med 6 hunde - Se hvordan det gik under resultater 2022

**This weekend 12/2 - 22 the trip went to Fredericia, which is DKK´'s first show

The kennel was represented with 6 dogs - See how it went under results 2022

Første udstilling i 2022 ** First show in 2022

5 februar gik turen til Uldum - 5-Klub Udstilling

Kennelen var repræsenteret med 6 hunde, 21 hunde var tilmeldt

Se mere under resultater 2022

** February 5 the trip went to Uldum - 5-Club ExhibitionThe kennel was represented by 6 dogs, 21 dogs were enteredSee more under results 2022

Wiktor som "strikke bamse"

Vi har fået lavet Wiktor som "bamse" dog kun til pynt - Han er strikket i fri hånd af Tanja Arendt kun efter billeder - Vi syntes han er blevet så flot og vi er ikke i tvivl om at det er ham

** We have made Wiktor as a "teddy bear" but only for decoration - He is knitted in free hand by Tanja Arendt only after pictures - We thought he has become so beautiful and we have no doubt that it is him

Wiktor 4 år i Danmark ** Wiktor 4 years in Denmark

Winner of group 7 at the international dog show in Herning 2021

5 Januar 2018 var dagen vi rejste hjem med Wiktor, han skulle være her til parring - Wiktor kom aldrig tilbage til Kennel Nei i Sverige - Vi er rigtig glade for den ordning der blev tilbage i august 2018 hvor jeg blev den lykkelige ejer af Wiktor.

Wiktor har opnået rigtig meget på de 4 år - Far til 3 kuld hvalpe, bestået jagtlig vudering og vunden eller placeret til rigtig mange udstillinger i både ind- og udland

Alle resultater kan ses under faner med resultater

**January 5, 2018 was the day we went home with Wiktor, he was supposed to be here for mating - Wiktor never came back to Kennel Nei in Sweden - We are really happy with the arrangement that was in August 2018 where I became the happy owner of Wiktor.

Wiktor has achieved a lot in the 4 years - Father of 3 litter puppies, passed hunting test and won or placed for many shows both at home and abroadAll results can be seen under tabs with results

På denne siden kommer der nyheder om vores hunde og løbende nye billeder i galleri

**On this page there is news about our dogs and new pictures in gallery