PÅ DENNE SIDEN KOMMER DE RESULTATER SOM VORES HUNDE OG DE HVALPE VI HAR OPDRÆTTET OPNÅR

**ON THIS PAGE COME THE RESULTS OF OUR DOGS AND THE PUPPIES WE HAVE BREEDING ACHIEVE

International hundeudstilling i Ballerup** International dog show in Ballerup 2021

ABBA - BIR
WIKTOR - BIM

Med os til Ballerup var 2 af vores egne hunde og de var helt på toppen

Harrysmindes ABBA i åben klasse Excellent CK 1.BTK, KBH vinder 2021, BIR. Nr. 4 i gr. 7

Nei´s Wiktor Af Giresta i champion klassen Excellent CK 1. BHK, KBH vinder 2021, BIM

Vi er meget stolte af at kunne tilføje titler til begge hunde - Flere foto under galleri

**With us to Ballerup were 2 of our own dogs.

Harrysmindes ABBA in open class Excellent CK 1.BTK, KBH winner 2021, BOB. Nr. 4 in group 7

Nei´s Wiktor Af Giresta in champion class Excellent CK 1. BHK, KBH wins 2021, BOS

We are very proud to be able to add titles for both dogs - More photos under gallery

ABBA på podiet i Ballerup 2021

Nordisk Udstilling i Brørup **Nordic show in Brørup

ABBA

Resultater/Results:

Harrysmindes ABBA - Excellent CK 2. BTK NCAC

Nei´s Wiktor Af Giresta - Excellent CK 1. BHK NCAC BIR - BIG 3

Harrysmindes Cosmo - Very Good

Harrysmindes Buller - Very Good

Harrysmindes Boss - Good

     

Wiktor BIG 3 - Nordic in Brørup

Sommerskuet i Glud Kreds 5 2021 **Summer Show in Glud

Vinder gr. 7

Med til Glud på en meget varm dag var kennelen repræsenteret med 4 hunde

I Åben klasse han:

Harrysmindes Boss - Excellent nr. 2

Harrysmindes Buller - Excellent nr. 3, begge ejet af Mette Stelmach

Nei´s Wiktor Af Giresta i Champion klassen

Excellent nr. 1 - BIR - BIR Champion - BIS Champion - BIS i Gruppe 7 og BIS 5

I åben klasse tæver:

Harrysmindes ABBA - Excellent nr. 2

**Harrysmindes Boss - Excellent No. 2

Harrysminde's Buller - Excellent no. 3, both owned by Mette Stelmach

Nei´s Wiktor Af Giresta in Champion class

Excellent no. 1 - BOB - BOB Champion - BIS Champion - BIS in Group 7 and BIS 5

In open class bitches:

Harrysmindes ABBA - Excellent No. 2

 

  • BIR

  • BIS Champion

  • BIS 5

  • Alle præmier og rosetter

Nordisk og International hunde udstilling i Vejen **Nordic and International dog show in Vejen

Cosmo

Søndag var en dejlig dag, dommer Annette Bystrup har en rigtig god tilgang til hundene og hun har god tid til hver enkelt hund.

Søndag havde vi igen fornøjelsen af Harrysmindes Cosmo ejet af Ann og Kenneth Lohmann - Det gik rigtigt godt, dette var kun Cosmo´s 2. udstilling - Excellent CK R.Jun.CERT

Harrysmindes Buller var tilbage i "form" og han fik excellent CK 3.BHK R.CACIB

Harrysmindes Boss mangler fylde og fik Excellent

Harrysmindes ABBA Excellent CK 4. BTK R.CACIB - Vi håbede på et CABIB men desværre 🙂

Nei´s Wiktor Excellent CK 2.BHK CACIB

**Sunday was a nice day, judge Annette Bystrup has a really good approach to the dogs and she has plenty of time for each dog.

Sunday we again had the pleasure of Harrysmindes Cosmo owned by Ann and Kenneth Lohmann - It went really well, this was only Cosmo's 2nd show - Excellent CK R.Jun.CERT

Harrysmindes Buller was back in the mood and he got excellent CK 3.BHK R.CACIB

Harrysmindes Boss lacks fullness on the body and got Excellent

Harrysmindes ABBA Excellent CK 4. BTK R.CACIB - We were hoping for a CABIB but unfortunately 🙂

Nei´s Wiktor Excellent CK 2.BHK CACIB

     

Nordisk og International hunde udstilling i Vejen **Nordic and International dog show in Vejen

Lørdag var en dag med både gode og mindre gode oplevelser for hundene

Dommer Henrik Søeborg, DK

På denne dag var der også aspirant dommer og nogle syntes dette var rigeligt meget "gramseri" inkl at der blev brugt stangmål 🤔

Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss, begge var på dagen ikke store nok i dommerens øjne, ingen af dem var tryk ved denne dommer og derfor opnåede de begge kun GOOD

Harrysmindes ABBA fik excellent og en flot beskrivelse, CK udeblev da dommeren syntes hun var for forsigtig

Nei´s Wiktor fik så til gengæld "hele pakken" Excellent CK 1. BHK CACIB BIR

**Saturday was a day with both good and less good experiences for the dogs

Judge Henrik Søeborg, DK

On this day there was also an aspirant judge and some thought this was plenty of "touch" incl that bar measurements were used 🤔

Harrysmindes Buller and Harrysmindes Boss, both were not big enough in the judge's eyes during the day, neither of them were pressured by this judge and therefore they both only got GOOD

Harrysmindes ABBA got excellent and a nice description, CK was absent when the referee thought she was too carefulNei´s Wiktor got in return the "whole package" Excellent CK 1. BHK CACIB BOB

     

Nordisk og International hunde udstilling i Vejen **Nordic and International dog show in Vejen

Fredag var en rigtig god dag med en dommer (Svend Erik Løvenkjær), der gik særdeles fornuftig til hundene som for de unges vedkommende stadig er mærket at "Corona" pausen

Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss er blevet 2 år og stillede begge i åben klasse, de fik en flot beskrivelse.

Buller fik Very Good nr 1

Boss fik Very Good nr 2 (Begge ejes af Mette Godsk Stelmach)

Harrysmindes ABBA Excellent i åben klasse nr 1, desværre ingen CK

Nei´s Wiktor i champion klassen excellent CK 2.BHK R.NCAC

**Friday was a really good day with a judge (Svend Erik Løvenkjær) who went very sensibly to the dogs which for the youngsters are still marked that "Corona" break

Harrysmindes Buller and Harrysmindes Boss have been 2 years old and both in open class, they got a nice description.

Buller got Very Good No. 1

Boss got Very Good nr 2 (Both are owned by Mette Godsk Stelmach)

Harrysmindes ABBA Excellent in open class no. 1, unfortunately no CK

Nei's Wiktor in the champion class excellent CK 2.BHK R.NCAC

Vissenbjerg udstilling **Show in Vissenbjerg

På udstillingen i Vissenbjerg stillede i alt 34 Gammel Dansk Hønsehunde

11 hunde i alt fik excellent, 15 Very Good, 7 fik good og 1 hvalp SL

Harrysmindes Cosmo - 1. udstilling for ham, han stillede i junior klassen og fik Very Good og blev 3. bedste i klassen

Harrysmindes Buller i åben klasse, han fik Very Good og blev 4. bedste han i klassen

Harrysmindes Boss i åben klasse, han fik Good.

Ingen i åben klasse fik excellent....

Harrysmindes ABBA i åben klasse fik Very Good hvilket var første gang for hende i DK, hun har altid fået excellent til både nationale og internationale udstillinger....Hun blev 4. bedste tæve i klassen

Nei´s Wiktor stillede i champion klassen og fik excellent CK 1 nr i klassen og BIM

**At the show in Vissenbjerg, a total of 34 Old Danish pointer - 11 dogs in total got excellent, 15 Very Good, 7 got good and 1 puppy SL

Harrysmindes Cosmo - 1st show for him, he competed in the junior class and got Very Good and became 3rd best in the class

Harrysmindes Buller in open class, he got Very Good and became 4th best male in the class

Harrysmindes Boss in open class, he got Good.

No one in open class got excellent ....

Harrysmindes ABBA in open class got Very Good which was the first time for her in DK, she has always had excellent for both national and international shows .... She was 4th best bitch in class

Nei´s Wiktor competed in the champion class and got excellent CK 1 number in the class and BOS

Skue i kreds 4 **Show i section 4

Logslund Flicka aka SIF mor til ABBA, Buller og Boss

Igen havde vi 4 hunde tilmeldt, flotte resultater

Desværre er både Buller og Boos utrygge i ringen ved dommeren, der arbejdes med dem, de har ikke har godt af "corona pause" - De fik begge en flot beskrivelse 

Harrysmindes ABBA - Excellent i åben klasse 1. BTK og BIM

Harrysmindes Boss (ejet af Mette Godsk Stelmach) Very Good nr 2  i Mellemklasse

Harrysmindes Buller (ejet af Mette Godsk Stelmach) Very Good nr 1 i Mellemklassen

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent i champion klassen og 2. BHK

**Again we had 4 dogs entered, great results

Unfortunately, both Buller and Boos insecure in the ring by the judge, we are working with them, they have not had the benefits of the "corona break" - They both got a great description

Harrysmindes ABBA - Excellent in open class 1. BTK and BOS

Harrysminde's Boss (owned by Mette Godsk Stelmach) Very Good 2. in middle class

Harrysmindes Buller (owned by Mette Godsk Stelmach) Very Good 1. in middle class

Nei's Wiktor Af Giresta - Excellent in championclass and 2. BHK

 

Skue i kreds 6 **Show i section 6

Harrysmindes ABBA - BIR/BOB

Igen havde vi 4 hunde tilmeldt, flotte resultater

Harrysmindes ABBA - Excellent i åben klasse 1. BTK og BIR

Harrysmindes Boss (ejet af Mette Godsk Stelmach) Very Good i åben klasse

Harrysmindes Buller (ejet af Mette Godsk Stelmach) Excellent i åben klasse og 3. BHK

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent i champion klassen og 2. BHK

**Again we had 4 dogs entered, great results

Harrysmindes ABBA - Excellent in open class 1. BTK and BOB

Harrysminde's Boss (owned by Mette Godsk Stelmach) Very Good in open class

Harrysmindes Buller (owned by Mette Godsk Stelmach) Excellent in open class and 3rd BHK

Nei's Wiktor Af Giresta - Excellent in championclass and 2. BHK

 

Første Udstilling i 2021 **First show in 2021

Flotte resultater til kennelen efter mange måneder hvor der ikke har været udstilling eller træning

Harrysmindes ABBA - Excellent nr 1 i åben klasse og BIM

Harrysmindes Boss (ejet af Mette Godsk Stelmach) Excellent nr 1 i mellem klassen og 3. BHK

Harrysmindes Buller (ejet af Mette Godsk Stelmach) Excellent nr 2 i mellem klassen

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent nr 2 i champion klassen og 2. BHK

 

**Great results for the kennel after many months where there has been no show or training

Harrysmindes ABBA - Excellent No. 1 in open class and BOS

Harrysmindes Boss (owned by Mette Godsk Stelmach) Excellent No. 1 In the class for dogs up to 24 months and 3rd BHK

Harrysmindes Buller (owned by Mette Godsk Stelmach) Excellent No. 2 In the class for dogs up to 24 months

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent in champion class and 2nd BHK