Udstilling/Show - Rød Stue Match 2022

75 hunde i 4 heat. Heat 1 op til 1 år, heat 2 + 3 op til 8 år og heat 4 over 8 år

Vi havde hunde med i alle 4 heat, alle hvalpe op til 1 år (25 stk.) der skulle udvælges 2 hvalpe til Best in show, Zeus gjorde det så godt at han fik billetten til BIS

I heat 2 (24 stk.) var Harrysmindes Buller med, han gik videre til 2. udvælgelse og måtte her se sig slået ud, men han viste sig flot og han er en rigtig flot GDH model

I heat 3 (12 hunde) var Harrysmindes Boss med, han nåede desværre ikke længere, Boss syntes det er en fest i ringen med han er lidt til den ædle side i forhold til avlamålet

Harrysmindes ABBA

I heat 4 (11 stk.) var Logslund Flicka aka SIF og mor  

 

UNDER OPDATERING

Nordisk Udstilling i Horsens ** In Horsens

Nei´s Zeus Af Eriksborg, vores nye hanhund stillede i Baby klassen og fik SL BIK med denne beskrivelse

15 weeks, sweet baby, nicely constructed, pleasing head, already typical throat, straight topline, moves happily, full of confidence

I eftermiddagens store ring var der omkring 25 babyer i forskelling racer, dommeren skulle vælge 4 ud til "podie" pladser, Zeus blev nr. 3

Harrysmindes Buller i åben klasse fik Excellent

Harrysmindes Cosmo i åben klasse fik Excellent CK 3. BHK

Harrysmindes ABBA i åben klasse, første udstilling siden hun kom til skade i april, Excellent CK 2.BTK R.NCAC

Logslund Flicka aka SIF elsker løbeturen runde i ringen, hun fik Excellent CK 4.BTK BIK med en flot kritik

Almost 9 years, exc form, pleasing expression, high ears and good earset, very good spring of ribs, firm topline, very well angulated in rear, strong hocks, moves happily with drive and does not show her age at all - Hun fik hermed titlen BERING VETERANVINDER 2022

**At this SHOW, 15 dogs were registered, the 5 representing our kennel

Nei's Zeus af Eriksborg, our new male dog entered the Baby class and got SL BIK with this description; 15 weeks, sweet baby, nicely constructed, pleasing head, already typical throat, straight topline, moves happily, full of confidence

In the afternoon's big ring there were about 25 babies of different breeds, the judge had to choose 4 out for "podium" places, Zeus was placed nicely as no. 3

Harrysmindes Buller in open class got Excellent

Harrysmindes Cosmo in open class got Excellent CK 3rd BHK

Harrysminde's ABBA in open class, first show since she was injured in April, Excellent CK 2.BTK R.NCAC

Logslund Flicka aka SIF loves the run round in the ring, she got Excellent CK 4.BTK BIK

A nice description, Almost 9 years, exc form, pleasing expression, high ears and good earset, very good spring of ribs, firm topline, very well angulated in rear, strong hocks, moves happily with drive and does not show her age at all - She got here the title BERING VETERAN WINNER 2022

 

International udstilling i Vejen** International dog show in Vejen

3 dage med udstilling i Vejen

Fredag: Harrysmindes Buller, Excellent

Harrysmindes Boss, Excellent

Logslund Flicka aka SIF, CK 2.BTK Vet.CERT BIK - På denne udstilling fik SIF sit 3. cert og er nu Dansk Veteran Champion

Lørdag: Harrysmindes Boss, Excellent CK 3. BHK

Harrysmindes Buller, Excellent CK 4. BHK

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 3. BTK BIK

Søndag: Harrysmindes Buller, Excellent

Harrysmindes Boss, Very Good

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 1.BTK BIK BIM

På denne udstilling var SIF eneste tæve der fik excellent CK alle 3 dage

**3 days of show in Vejen

Friday: Harrysmindes Buller, Excellent

Harrysmindes Boss, Excellent

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 2.BTK Vet.CERT BIK - At this show SIF got her 3rd CAC and is now Danish Veteran Champion

Saturday: Harrysmindes Boss, Excellent CK 3. BHK

Harrysmindes Buller, Excellent CK 4. BHK

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 3. BTK BIK

Sunday: Harrysmindes Buller, Excellent

Harrysmindes Boss, Very Good

Logslund Flicka aka SIF, Excellent CK 1.BTK BIK BOS

At this show SIF was the only bitch to get excellent CK every 3 days

     

SJD Udstilling i Vissenbjerg 12 juni **SJD Show in Vissenbjerg june 12

I åben klasse han stillede Harrysmindes Buller som er ejet af Mette Stelmach - Buller fik fin kritik og VG

I Veteran klassen stillede SIF - hun fik Excellent og bedste veteran

**In the open class participated Harrysminde's Buller which is owned by Mette Stelmach - Buller got a nice description and Very GoodIn the Veteran class participated SIF - she got Excellent and best veteran

Nordisk Udstilling på Vilhelmsborg** Nordic dog show at Vilhelmsborg

Buller

På udstillingen havde vi "lånt" Harrysmindes Buller med som stiller i åben klasse, han fik en flot beskrivelse, men trykker sig lidt og modtaget Excellent og bedst i åben klasse

Logslund Flicka aka SIF stiller i veteran klassen og fik en flot beskrivelse, dog med opfordring til at slanke sig...

  CK 2.BTK R.CERT R.NCAC Vet.CERT BIK -

Så mangler SIF kun 1 cert, det håber vi hun får på en af udstillingerene i juni

**at the show we had "borrowed" Harrysmindes Buller, he poses in open class, he got a nice description, but is a little insecure and received Excellent and best in open class

Logslund Flicka aka SIF is in the veteran class and got a nice description, but with an invitation to lose weight ...

Excellent CK 2.BTK R.CERT R.NCAC Vet.CERT BIK

Then SIF only needs 1 CAC, we hope she gets it at one of the shows in June

  • BIR Veteran Aarhus veteran Vinder 2022

  • Aarhus Veteran vinder 2022

  • "Beviset"

Nordisk Udstilling i Roskilde** Nordic dog show in Roskilde

Kennelen var repræsenteret med 3 hunde og det var IKKE vores udstilling, vi er nok ikke helt enig i bedømmelsen, men vi tog hjem med de samme hunde og ser frem mod næste udstilling

Harrysmindes Buller og Harrysmindes Boss som begge er ejet af Mette Stelmach fik begge Good.....

Logslund Flicka aka Sif fik Excellent...

Lad os bare sige det, vi stiller ikke for den dommer igen.

**The kennel was represented with 3 dogs and it was NOT our show, we probably do not quite agree with the assessment, but we went home with the same dogs and look forward to the next show

Harrysmindes Buller and Harrysmindes Boss which are both owned by Mette Stelmach both got Good .....

Logslund Flicka aka Sif fik Excellent ...

Let's just say, we'll not stand before that judge again.

75 års Jubilæumsudstilling, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde **75th Anniversary Show, The club for Old Danish pointer

Harrysmindes Cosmo placeret som nr 2 i mellemklassen, Very Good - Han fik en god beskrivelse, men dommer syntes han er lidt for højtstillet

Harrysmindes Buller i åbenklasse, Good - samme dommer som i Herning 2021 hvor Buller fik Excellent CK... På denne udstilling syntes dommer bla. at 2 tænder var skæve

Logslund Flicka aka SIF i veteran Klassen, Excellent CK nr 1 og bedste Veteran med Cert.

**Harrysmindes Cosmo placed as No. 2 in the middle class, Very Good - He got a good description, but the judge thought he was a little too high

Harrysmindes Buller in open class, Good - same judge as in Herning 2021 where Buller got Excellent CK ... At this show the judge thought, among other things. that 2 teeth were crooked 🙃

Logslund Flicka aka SIF in veteran Class, Excellent CK no. 1 and best Veteran with CAC.

DIPLOM LOGSLUND FLICKA

Titel til SIF

Påske skuet i Årselv ** Easter show in Årslev

ABBA og Cosmo

Resultater:

Harrysmindes Cosmo i mellemklassen, Excellent 1. BHK - BIM -Ejer Ann og Kenneth Lohmann

Harrysmindes Buller i åbenklasse, Excellent 2. BHK - Ejer Mette Stelmach

Harrysmindes Boss i åbenklasse, Very Good - Ejer Mette Stelmach

Harrysmindes ABBA i åbenklasse, Excellent 1. BTK BIR - NR. 1 I GR. 7 og BIS 5

Logslund Flicka i veteranklassen, Excellent BIK - BIS 3

Meget flotte beskrivelser til begge vores tæver, se fil

** Results:

Harrysmindes Cosmo in middle class, Excellent 1. BHK - BIM

Harrysmindes Buller in open class, Excellent 2. BHK

Harrysmindes Boss in open class, Very Good

Harrysmindes ABBA in open class, Excellent 1. BTK - BIR - No. 1 I GR. 7 and BIS 5

Logslund Flicka in the veteran class, Excellent BIK - BIS 3

Very nice descriptions for both our bitches, see file

     

SIF Kritik Årslev

ABBA kritik Årslev

International udstilling i Fredericia** International dog show in Fredericia

Flotte resultater med alle 6 hunde

Harrysmindes ABBA bedst i åben klasse og dagens 2. bedste tæve - På udstillinger møder vi som ofte de samme hunde og resultater er jo helt op til dommeren. Alle hundene har gode og mindre gode dage ligesom os, men sjovt at sammenligne 2 lørdage i træk - ABBA blev på begge udstillinger 2. bedste tæve, den der blev nr. 1 i Uldum stod nr 3 i Fredericia, den der blev 3 i Uldum stod 4 i Fredericia

ABBA, Excellent CK - 2.BTK R.CACIB

Nei´s Wiktor Af Giresta, Excellent CK 2. BHK Vet. CERT

Harrysmindes Bilbo aka Hektor Excellent nr. 2 i åben klasse

Harrysmindes Boss Very Good nr. 3 i åben klasse

Harrysmindes Buller Very Good nr. 4 i åben klasse

Harrysmindes Cosmo Excellent nr. 2 i mellem klassen

**Great results with all 6 dogs

Harrysminde's ABBA best in open class and today's 2nd best bitch - At shows we often meet the same dogs and the results are up to the judge. All the dogs have good and less good days like us, but fun to compare 2 Saturdays in a row - ABBA was at both shows 2nd best bitch, the one who became No. 1 in Uldum was No. 3 in Fredericia, the one who became 3 in Uldum stood 4 in Fredericia😀

ABBA, Excellent CK - 2.BTK R.CACIB

Nei´s Wiktor Af Giresta, Excellent CK 2. BHK Vet. CERT

Harrysmindes Bilbo aka Hektor Excellent no. 2 in open class

Harrysminde's Boss Very Good No. 3 in open class

Harrysminde's Buller Very Good No. 4 in open class

Harrysminde's Cosmo Excellent No. 2 in the middle class

5 Klub Udstilling i Uldum ** 5 Club Exhibition in Uldum

ABBA - Foto fra anden udstiling

5 Klub udstillingen i Uldum er årets første og kun få stående jagthunde kan tilmeldes, fra kennelen deltog følgende og alle med flot resultat

Åben klasse hanhunde:

Harrysmindes Buller Excellent CK 4. BHK - Ejet af Mette Stelmach

Harrysmindes Boss Excellent CK - Ejet af Mette Stelmach

Harrysmindes Bilbo aka Hektor Excellent - Ejet af Simon Thau

Harrysmindes Cosmo Excellent - Ejet af Kenneth og Ann Lohmann

Veteran klassen - hunde over 8 år

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent CK 1. BHK Vet. Cert BIK BIM

Åben klasse tæver:

Harrysmindes ABBA Excellent CK 2.BTK

** 5 The club show in Uldum is the first of the year and only a few standing hunting dogs can register.
From the kennel the following participated and all with great results

Open class male dogs:

Harrysmindes Buller Excellent CK 4. BHK - Owned by Mette Stelmach

Harrysmindes Boss Excellent CK - Owned by Mette Stelmach

Harrysmindes Bilbo aka Hektor Excellent - Owned by Simon Thau

Harrysmindes Cosmo Excellent - Owned by Kenneth and Ann Lohmann

Veteran class - dogs over 8 years

Nei´s Wiktor Af Giresta Excellent CK 1. BHK Vet. Cert BIK BOS

Open class bitches:

Harrysmindes ABBA Excellent CK 2.BTK

 

 

 

 

  • Wiktor - BIM

  • Alle 6 fra kennelen