Harrysmindes ABBA bliver i 2021 parret med Cooper **paired with Cooper

COOPER

Der er indgået aftale med Rikke og Thomas Brandslund om parring med CooperDK14224/2017

Vi ser frem til dette kuld med spænding, Cooper er flere gange udstillet og fået Excellent CK, været til flere markprøver og bruges aktivt på jagt. Cooper har et super dejligt temperament og har de kvaliteter som en han hund skal have.

Der er vist stor interesse for en hvalp fra det kommende Team - D - Nu er 1. step at vente på ABBA går i løb, hun har kun været i løbetid 2 gange og det er med 10 mdr. mellemrum, sker det igen så vil vi parre slut februar 2021

Hvalpene bliver født uden andel af fransk blod

**An agreement has been entered into with Rikke and Thomas Brandslund on mating with Cooper DK14224 / 2017

We look forward to this litter with excitement, Cooper has been exhibited several times and received Excellent CK, been to several field trials and is actively used for hunting. Cooper has a super nice temperament and has the qualities that a male dog should have.

There is great interest in a puppy from the upcoming Team - D - Now the 1st step is to wait for ABBA to come into heat, she has only been in heat twice and it is at 10 month intervals, it happens again so will we pair end February 2021

The puppies are born without a share of French blood

Team-D hvalpe/puppy i/in 2021

ABBA

Vi er så små begyndt at kigge på mulige han hunde til parring med ABBA i 2021, følg med her på siden og på FB

** We have started looking at possible males for mating with ABBA in 2021, keep an eye on the page and on FB

 

 

Team-C hvalpe/puppy i/in 2020

Male dog for 2020

 Freke DK08080/2016 - HD:A - Index 116 - PRA fri - Jagtlig Vurderet på markprøve m/skud, Freke har været på markprøver, dog endnu ingen præmiering, på flere kritikker står der "Anlægger her et søg med god arealdækning i høj fart og smuk stil" - Freke arbejder på jagt med god kontakt til føreren.

Freke har været udstillet 3 gange og alle gange opnået Excellent.

Hvalpene Team-C: Basis+ stambog, Ingen andel af fransk blod, index 104, indavl på 5 generationer 2,186.

**Freke DK08080/2016 - HD:A - Index 116 - PRA free - Hunting evaluate on field test w/shots, Freke has been on field tests, but no prize yet, several statements say "Conducts a search here with good area coverage at high speed and beautiful style "- Freke works on the hunt with good contact with hunters.
Freke has been the show 3 times and all times Excellent.

The puppies Team-C: Basic+ pedigree, No share of French blood, index 104, inbreeding of 5 generations 2,186.

stambog_1795_1(1)

Stamtavle/Pedigree